Giải pháp

Điện tử tiêu dùng

Điện tử tiêu dùng là một trong những lĩnh vực được hỗ trợ rộng rãi nhất. Tiềm năng của plugin là vô hạn. Các plugin Jikun hiện đang được sử dụng trong hàng trăm ứng dụng điện tử tiêu dùng khác nhau. 

Khám phá phạm vi nhà thông minh của chúng tôi

ĐỪNG DO DỰ LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Vì tương lai và kinh doanh tốt hơn,
Hãy bắt đầu ngay bây giờ

Liên hệ với chúng tôi