Sản phẩm

Dòng FPC

Các sản phẩm và giải pháp FPC toàn diện.
Kích thước sân từ 0,3mm đến 1,25mm sân.
Có đặc điểm mềm mại, kháng axit, kháng dầu, chống ẩm, kháng nấm mốc...