Sản phẩm

Dây nịt

Dịch vụ tùy chỉnh đầu nối dây được phát triển và hỗ trợ đầy đủ bởi các kỹ sư dự án. Chúng tôi có thể tùy chỉnh thiết kế và lựa chọn các sản phẩm khai thác dây điện theo nhu cầu của khách hàng.
Vì vậy, vui lòng để lại cho chúng tôi một tin nhắn hoặc cung cấp cho chúng tôi một email (jkun@cnjkun.com) để cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, và chúng tôi sẽ tùy chỉnh khai thác thích hợp cho bạn.
Gửi yêu cầu lựa chọn hoặc tham số của bạn